Katalogový list vLegis

 

Vysvětlivky ke zkratkám:

KPL - Knihovna připravované legislativy, ISAP - Informační systém pro aproximaci práva, Id záznamu - identifikační číslo dokumentu v eKLEPu

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk