Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2004-07-24
Program jednání
Záznam z jednání 28 kB
Usnesení č.15 59/13 TEST X98
Usnesení č.16 196 kB
1200 kB
10/13 rb NV test komise
Příloha č.1 12 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.16
Příloha č.2 12 kB
24 kB
Příloha č.2 k usnesení č.16
Příloha č.3 12 kB
24 kB
Příloha č.3 k usnesení č.16
Příloha č.4 12 kB
24 kB
Příloha č.4 k usnesení č.16
Příloha č.5 12 kB
24 kB
Příloha č.5 k usnesení č.16
Příloha č.6 24 kB Příloha č.6 k usnesení č.16

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk