Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2009-09-16
Program jednání
Záznam z jednání 112 kB
Usnesení č.1 176 20 kB
54 kB
Rozpočet SFDI na rok 2010 a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012
Usnesení č.1 177 25 kB
52 kB
Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 – 2013, aktualizace pro roky 2010 – 2012 (2015)
Usnesení č.1 178 17 kB
40 kB
Návrh nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků
Usnesení č.1 179 18 kB
40 kB
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
Usnesení č.1 180 18 kB
42 kB
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 46/2005 Sb.
Usnesení č.1 181 28 kB
47 kB
Vyhodnocení zkušeností z českého předsednictví v Radě Evropské unie pro systém meziresortní koordinace evropských agend a další postup při řešení technické implementace databázového nástroje koordinace
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 182 26 kB
44 kB
Změna dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 327 240 Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika
Příloha č.1 243 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1182
ikonka - bylo změněno usn. 134/2015
Usnesení č.1 183 16 kB
40 kB
Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
Usnesení č.1 184 27 kB
43 kB
Návrh usnesení vlády o převodu správy elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy (GEM)
Usnesení č.1 185 18 kB
43 kB
Dokumentace programu č. 127 410 Výstavba pražského metra
Příloha č.1 124 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1185
Usnesení č.1 186 18 kB
64 kB
Odvolání a jmenování člena orgánu zdravotní pojišťovny
Usnesení č.1 187 24 kB
40 kB
Zpráva o účinnosti Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace v roce 2008
Usnesení č.1 188 26 kB
42 kB
Informace o plnění úkolu z Národního akčního plánu boje proti terorismu a Koncepce boje proti organizovanému zločinu k řešení požadavku na zefektivnění systému zjišťování informací z finančního sektoru oprávněnými orgány
Usnesení č.1 189 26 kB
42 kB
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2009
Usnesení č.1 190 24 kB
40 kB
Návrh dalšího postupu při řešení pohledávky ČR za Myanmarem
Usnesení č.1 191 28 kB
48 kB
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě
Usnesení č.1 192 27 kB
42 kB
Návrh na obeslání 35. řádného zasedání Generální konference UNESCO, konaného ve dnech 6. - 23. 10. 2009 v Paříži
Usnesení č.1 193 29 kB
48 kB
Návrh na obeslání XVIII. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Astana, Kazachstán, 2. - 9.10.2009)
Příloha č.1 24 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1193
Usnesení č.1 194 25 kB
41 kB
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Kosovu dne 19. srpna 2009
Usnesení č.1 195 26 kB
42 kB
Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví města Abertamy dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 44 kB
74 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1195
Usnesení č.1 196 17 kB
40 kB
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, a to za účelem přikrmování rybí obsádky
Usnesení č.1 197 18 kB
40 kB
Žádost Velitelství sil podpory Stará Boleslav o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm. d), e) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem pořádání 15. ročníku mezinárodního pochodu sousedních armád na území NP Šumava
Usnesení č.1 198 18 kB
40 kB
Žádost Mgr. Jiřího Lanty z Trutnova o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zák. č. 114/1992 Sb., za účelem provozování jízd turistickým vláčkem po účelových komunikacích ve vybraných trasách na území KRNAP
Usnesení č.1 199 16 kB
40 kB
Žádost TJ Jiskra Mladé Buky o.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadné sportovní akce „Mladobucká padesátka“ na území KRNAP
Usnesení č.1 200 18 kB
40 kB
Žádost paní Aleny Lhotové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.1 201 18 kB
40 kB
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko za účelem použití biocidu „LANIRAT mikro“ v I. a II. zónách odstupňované ochrany přírody
Usnesení č.1 202 18 kB
40 kB
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava a CHKO Šumava podle § 43 § 16 odst. 1 písm. d) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro občanské sdružení INTER TV HUMANITARIAN ORGANIZATION CZECH REPUBLIC, pro vjezd motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na území NP a CHKO Šumava za účelem natáčení dokumentárního pořadu
Usnesení č.1 203 18 kB
41 kB
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Usnesení č.1 204 17 kB
40 kB
Návrh nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
Usnesení č.1 205 25 kB
42 kB
Pozastavení nabírání žádostí o dlouhodobá víza na vybraných zastupitelských úřadech České republiky - vyhodnocení situace a další postup
Usnesení č.1 206 18 kB
42 kB
Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na zasedání mimořádné Evropské rady ve dnech 17. září 2009 v Bruselu
Usnesení č.1 207 26 kB
44 kB
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci (dále jen "Dohoda")
Usnesení č.1 208 25 kB
40 kB
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 349, k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Usnesení č.1 209 19 kB
42 kB
Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.1 210 26 kB
43 kB
Návrh postupu v souvislosti s Debit Note na vrácení částky 1 564 448,14 EUR z programu Phare 2003, CZ 2003/005-601.08.05
Usnesení č.1 211 25 kB
41 kB
Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na rozpuštění Dělnické strany
Usnesení č.1 212 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V655/09

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk