Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2014-03-05
Program jednání
Záznam z jednání 96 kB
Usnesení č.129 55 kB
40 kB
164/14 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu (sněmovní tisk č. 116)
Příloha č.1 85 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.129
Usnesení č.130 56 kB
42 kB
140/14 Předběžný souhlas Parlamentu České republiky k Návrhu rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost
Usnesení č.131 56 kB
42 kB
99/14 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2013
Příloha č.1 80 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.131
Usnesení č.132 53 kB
41 kB
142/14 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu
Usnesení č.133 54 kB
40 kB
78/14 Odůvodnění veřejné zakázky na výstavbu silnice ,,R4 Skalka - křižovatka II/118“
Usnesení č.134 57 kB
42 kB
146/14 Odůvodnění veřejných zakázek na výstavbu silnic: D3 0309/II Ševětín-Borek, D3 0309/I Bošilec-Ševětín, I/37 Pardubice-Trojice, II. etapa, I/44 Červenohorské sedlo-jih, I/38 Znojmo obchvat II, I/68 Třanovice-Nebory, I/34 Božejov-Ondřejov-Pelhřimov
Usnesení č.135 55 kB
42 kB
63/14 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Města Libušín podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 77 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.135
Usnesení č.136 55 kB
42 kB
151/14 Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, s nímž má právo hospodařit Povodí Odry, státní podnik, do vlastnictví Moravskoslezského kraje podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.137 55 kB
43 kB
162/14 Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Plzeňského kraje podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.138 51 kB
40 kB
144/14 Návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2014 č. 64 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.139 61 kB
48 kB
1456/13 Informace o přípravě významné veřejné zakázky s názvem „Pořizování licencí k produktům Microsoft“ a ustanovení meziresortní hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k této veřejné zakázce
Příloha č.1 81 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.139
Příloha č.2 84 kB
29 kB
Příloha č.2 k usnesení č.139
Usnesení č.140 54 kB
42 kB
149/14 Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na Summitu o jaderné bezpečnosti v Haagu ve dnech 24. - 25.března 2014
Usnesení č.141 56 kB
42 kB
150/14 Zpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky v Slovenské republice dne 13. února 2014
Usnesení č.142 53 kB
42 kB
165/14 Návrh na uskutečnění pracovní cesty 1. náměstka ministra zahraničních věcí Petra Druláka v zastoupení ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny, Nordické a Baltské rady ve dnech 6. – 7. března 2014 v Narvě
Usnesení č.143 53 kB
40 kB
148/14 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríi v České republice ve dnech 17. - 18. března 2014
Usnesení č.144 61 kB
50 kB
180/14 Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány
Usnesení č.145 58 kB
42 kB
178/14 Příprava Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9.12.2013 o udělení příspěvku z Fondu solidarity Evropské unie na financování záchranných opatření v souvislosti s povodněmi v České republice v červnu roku 2013
Usnesení č.146 58 kB
43 kB
196/14 Rozšíření programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny a změna usnesení vlády ze dne 26. února 2014 č. 128 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny
Usnesení č.147 57 kB
44 kB
194/14 Přesun problematiky personálních a vzdělávacích činností a mezinárodních vztahů k těmto oblastem ve státní správě z Ministerstva vnitra na Úřad vlády České republiky
Usnesení č.148 53 kB
40 kB
176/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministryně zahraničních věcí Kolumbijské republiky Maríy Ángely Holguín/ové v České republice ve dnech 9. – 11. března 2014
Usnesení č.149 57 kB
43 kB
197/14 Změny ve složení členů Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk