Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2014-05-01
Program jednání 63 kB
32 kB
Dodatek č.1 67 kB
38 kB
Záznam z jednání 37 kB
Usnesení č.25 18 kB
20 kB
76/14 tz pj 2
Příloha č.1 17 kB
20 kB
Příloha č.1 k usnesení č.25
Usnesení č.26 18 kB
20 kB
Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního Název bodu bez čj. vládního č.j. V1/2014
Usnesení č.27 17 kB
20 kB
81/14 Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu
Usnesení č.28 17 kB
20 kB
82/14 pokus 2 - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu -pokus 2 - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu -pokus 2 - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu -pokus 2 - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu -pokus 2 - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu -pokus 2 - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu -pokus 2 - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu -pokus 2 - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu -pokus 2 - Jen s čj. vládním, ale neprovázáno do eklepu -
Usnesení č.29 17 kB
20 kB
Bod zařazený na jednání do záznamu.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk