Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2014-05-27
Program jednání 67 kB
36 kB
Dodatek č.1 66 kB
34 kB
Záznam z jednání 34 kB
Usnesení č.30 18 kB
20 kB
Evropská agenda - ústní informace
Příloha č.1 17 kB
20 kB
Příloha č.1 k usnesení č.30
Usnesení č.31 17 kB
20 kB
88/14 haha
Usnesení č.32 17 kB
20 kB
87/14 gg
Usnesení č.33 18 kB
20 kB
89/14 Materiál vytvořený v AVS.
Příloha č.1 17 kB
20 kB
Příloha č.1 k usnesení č.33

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk