Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2014-08-04
Program jednání 69 kB
40 kB
Záznam z jednání 34 kB
Usnesení č.35 17 kB
20 kB
102/14 MSV m28/7
Usnesení č.36 17 kB
20 kB
104/14 MSP 3 28/7
Usnesení č.37 17 kB
20 kB
105/14 MSV 2 28/7
Příloha č.1 17 kB
20 kB
Příloha č.1 k usnesení č.37
Příloha č.2 21 kB
22 kB
Příloha č.2 k usnesení č.37
Příloha č.3 21 kB
22 kB
Příloha č.3 k usnesení č.37
Příloha č.4 20 kB
22 kB
Příloha č.4 k usnesení č.37
Příloha č.5 20 kB
22 kB
Příloha č.5 k usnesení č.37

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk