Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2014-08-07
Program jednání 68 kB
36 kB
Dodatek č.1 67 kB
34 kB
Záznam z jednání 32 kB
Usnesení č.38 Ústní informace o aktuální evropské politice
Usnesení č.39 15 kB
24 kB
107/14 NELEG ZV 3 28/7
Příloha č.1 15 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.39
Příloha č.2 15 kB
24 kB
Příloha č.2 k usnesení č.39
Příloha č.3 15 kB
24 kB
Příloha č.3 k usnesení č.39
Příloha č.4 15 kB
24 kB
Příloha č.4 k usnesení č.39
Příloha č.5 15 kB
24 kB
Příloha č.5 k usnesení č.39
Příloha č.6 15 kB
24 kB
Příloha č.6 k usnesení č.39
Usnesení č.40 21 kB
24 kB
109/14 NELEG 3 28/7
Příloha č.1 30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.40
Příloha č.2 76 kB
Příloha č.2 k usnesení č.40
Příloha č.3 36 kB
Příloha č.3 k usnesení č.40
Příloha č.4 36 kB
Příloha č.4 k usnesení č.40
Příloha č.5 137 kB
Příloha č.5 k usnesení č.40
Příloha č.6 82 kB
Příloha č.6 k usnesení č.40
Příloha č.7 37 kB
Příloha č.7 k usnesení č.40
Příloha č.8 90 kB
Příloha č.8 k usnesení č.40
Příloha č.9 58 kB
Příloha č.9 k usnesení č.40
Příloha č.10 836 kB
Příloha č.10 k usnesení č.40
Příloha č.11 29 kB
Příloha č.11 k usnesení č.40
Příloha č.12 23 kB
Příloha č.12 k usnesení č.40
Příloha č.13 29 kB
Příloha č.13 k usnesení č.40
Příloha č.14 100 kB
Příloha č.14 k usnesení č.40
Příloha č.15 33 kB
Příloha č.15 k usnesení č.40

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk