Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2014-08-27
Program jednání
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.670 56 kB
44 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.671 56 kB
42 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
Usnesení č.672 57 kB
42 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.673 56 kB
44 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.674 55 kB
42 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.675 58 kB
44 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.676 55 kB
42 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.677 57 kB
43 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.678 54 kB
41 kB
Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (sněmovní tisk č. 275)
Příloha č.1 99 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.678
Usnesení č.679 63 kB
44 kB
Návrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové, Heleny Langšádlové, Františka Váchy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jany Fischerové, Bohuslava Svobody, Zbyňka Stanjury, Věry Kovářové, Jana Zahradníka, Markéty Wernerové a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o pedagogických pracovnících), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 278)
Příloha č.1 101 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.679
ikonka - bylo změněno Usnesení č.680 62 kB
52 kB
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 a zřízení Rady vlády pro veřejnou správu
Příloha č.1 133 kB
136 kB
Příloha č.1 k usnesení č.680
ikonka - bylo změněno usn. 21/2015
Usnesení č.681 60 kB
50 kB
Národní dokument k územní dimenzi
Usnesení č.682 60 kB
50 kB
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020
Usnesení č.683 54 kB
41 kB
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2013
Usnesení č.684 56 kB
42 kB
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2014
Usnesení č.685 56 kB
50 kB
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 295, o změně usnesení vlády ze dne 11. dubna 2012 č. 263 a ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Usnesení č.686 51 kB
41 kB
Návrh na odvolání člena předsednictva a předsedy Grantové agentury České republiky
Usnesení č.687 59 kB
48 kB
Návrh na obeslání 65. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 11. - 18. září 2014)
Příloha č.1 63 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.687
Usnesení č.688 60 kB
46 kB
Návrh na obeslání 7. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (Brusel, Belgie, 15. – 17. září 2014)
Příloha č.1 57 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.688
Usnesení č.689 53 kB
42 kB
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 30. srpna 2014 v Bruselu
Usnesení č.690 52 kB
43 kB
Účast ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Miláně dne 29. srpna 2014
Usnesení č.691 55 kB
42 kB
Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Polské republice dne 22. července 2014
Usnesení č.692 56 kB
43 kB
Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny a Korejské republiky dne 17. července 2014 v Bratislavě
Usnesení č.693 57 kB
43 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.694 63 kB
50 kB
K agendě státní služby
Příloha č.1 65 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.694
Usnesení č.695 59 kB
43 kB
Zásady postupu delegace ČR vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na summitu NATO ve Velké Británii ve dnech 4. - 5. září 2014
Usnesení č.696 53 kB
42 kB
Návrh na darování vojenského materiálu Kurdské regionální vládě v Irácké republice
Příloha č.1 80 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.696

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk