Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2016-06-22
Program jednání 235 kB
79 kB
Dodatek č.1 226 kB
74 kB
Záznam z jednání 78 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 61 kB
20 kB
psp
ikonka - bylo změněno usn. 16/2016
ikonka - ruší usnesení usn. 41/2015
ikonka - mění usnesení usn. 40/2015
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.2 61 kB
20 kB
150/16 Návrh zák (či gggg - jméno v AVS)
Příloha č.1 61 kB
20 kB
Příloha č.1 k usnesení č.2
ikonka - bylo zrušeno usn. 16/2016
Usnesení č.3 59 kB
24 kB
147/16 hhhhh - spárovat
Příloha č.1 59 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.3
Příloha č.2 59 kB
24 kB
Příloha č.2 k usnesení č.3
Příloha č.3 59 kB
24 kB
Příloha č.3 k usnesení č.3
Usnesení č.4 20 kB
ddddd

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk