Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2016-07-25
Program jednání 235 kB
78 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.7 59 kB
24 kB
151/16 cont zákon
Příloha č.1 55 kB
20 kB
Příloha č.1 k usnesení č.7
Usnesení č.8 59 kB
24 kB
142/16 NV M1
Usnesení č.9 59 kB
24 kB
140/16 zákon 2 cont
Usnesení č.10 59 kB
24 kB
132/16 MSP +MZV
Usnesení č.11 59 kB
24 kB
130/16 neleg ZV PSP S H
Usnesení č.12 59 kB
24 kB
152/16 testík PNZ

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk