Testovací eKLEP

Informační systém eKLEP poskytuje služby řízení oběhu dokumentů zaměstnancům státní správy.

eKLEP umožňuje bezchybnou, rychlou výměnu dokumentů, sledování jejich stavu v procesech, sledování připomínkových řízení, avizování o událostech, předávání informací mezi účastníky a bezpečné uchování všech verzí vládní dokumentace jak legislativního, tak i nelegislativního charakteru.

Úřad vlády zabezpečuje oběh vládních a souvisejících dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, parlamentem a prezidentem republiky. Na základě ustanovení Akčního plánu realizace státní informační politiky vytvořil Úřad vlády České republiky dynamickou informační knihovnu nazvanou eKLEP (elektronická knihovna legislativního procesu). Elektronická knihovna eKLEP slouží k výměně legislativních i některých nelegislativních dokumentů v rámci jejich tvorby a schvalovacího procesu na jednání vlády. Knihovna eKLEP monitoruje celý životní cyklus dokumentů i včetně událostí, které nastaly mimo vládu – například schvalovací proces v Parlamentu.

Knihovna eKLEP obsahuje především:

  • návrhy právních předpisů, jejichž předkladatelem je vláda nebo ministerstva či další ústřední orgány státní správy,
  • návrhy zákonů, jejichž předkladatelem není vláda,
  • návrhy na sjednání mezinárodních smluv,
  • nelegislativní materiály určené pro jednání vlády,
  • připomínky k legislativním a nelegislativním materiálům,
  • vypořádání připomínek k legislativním a nelegislativním materiálům,
  • konečný materiál se zapracovanými připomínkami z jednání vlády a
  • dokumenty analýzy dopadů RIA.

Elektronickou knihovnu lze také využít pro meziresortní připomínkové řízení materiálů, které nejsou určeny pro jednání vlády.

Knihovna eKLEP není veřejnosti přístupná, ale dokumenty, které jsou výstupy jednotlivých fází tvorby a schvalovacího procesu, jsou uveřejňovány v knihovně KPL.

Vstoupit do systému eKLEP můžete zde:

Vstoupit do eKLEP - neveřejná aplikace - otevře se v novém okně

 

Informační systém eKLEP není přístupný veřejnosti.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk