Testovací eVláda

Informační systém vládních materiálů obsahuje dokumenty z eKLEPu určené pro jednání vlády a upravené Odborem vládní agendy Úřadu vlády České republiky. Systém umožňuje přípravu programů jednání vlády a souvisejících dokumentů.

eVláda uchovává všechny potřebné informace o průběhu jednání vlády, umožňuje sledovat plnění úkolů uložených vládou jednotlivým členům vlády, respektive jimi řízeným ministerstvům. V knihovně eVláda je možné vyhledávat informace o vládou projednaných materiálech a o usneseních k nim přijatým.

Elektronická knihovna vládních materiálů eVláda zabezpečuje oběh dokumentů a informací určených pro jednání vlády. Knihovna eVláda umožňuje tvorbu a zobrazování programů jednání vlády a součástí knihovny je také grafické zobrazení úkolů jednotlivých resortů na základě plánu práce vlády s příslušnými termíny a informacemi o stavu jejich plnění. V rámci jednotlivých schůzí vlády knihovna zobrazuje jejich úplnou historii s viditelnými body jednání. Systém zobrazuje všechny potřebné informace pro jednání vlády na jednotném místě.

Knihovna eVláda není veřejná, je dostupná pouze relevantním pracovníkům Úřadu vlády ČR a členům vlády. Nicméně dokumenty, které jsou výstupem jednání vlády (usnesení vlády) včetně programu jednání, jsou uveřejněny v knihovně zVlády.

Vstoupit do systému eVláda můžete zde:

Vstoupit do eVláda - neveřejná aplikace - otevře se v novém okně

 

Informační systém eVláda není přístupný veřejnosti.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk