Nápověda k veřejné části Informačního systému ODok

Textová nápověda a popis jednotlivých částí veřejného obsahu Aplikací ODok je pro Vás k dispozici na této stránce níže. Videomanuály k veřejné části Informačního systému ODok naleznete v sekci DokumentaceZákladní informace o systému se můžete dozvědět také v často kladených dotazech FAQ

Nápověda k neveřejné části Informačního systému ODok

Videomanuály a nápovědu k neveřejné části pro Portál Helpdesk naleznete po přihlášení v sekci Dokumentace. Videomanuály a nápovědu pro neveřejnou aplikaci eKLEP a eVláda naleznete po přihlášení do systémů v pravém horním rohu aplikace.

 

Nápověda pro veřejnou část Aplikací ODok (AO)

Úvodní stránka Portálu AO

Úvodní stránka Portálu AO zobrazuje základní informace o projektu ODok a o jednotlivých informačních systémech – modulech ODok (KPL, zVlády, vLegis, eKLEP, eVláda) včetně odkazů na jejich úvodní stránky. Jednotlivé piktogramy různých systémů zároveň plní funkcionalitu odkazu na úvodní stránky těchto systémů. Všechny další stránky na portále obsahují v patičce tyto piktogramy ve zmenšené podobě (navíc i piktogram Helpdesku ODok pro usnadnění přístupu) a uživatel se může pomocí nich dostat přímo na systémů v závislosti na jeho právech.

Hlavička Portálu AO

Hlavička Portálu AO, která je pro celý portál jednotná (přihlášený vs. nepřihlášený uživatel), obsahuje postupně zleva:

 • logo Aplikací ODok, které zároveň funguje jako odkaz na domovskou stránku Portálu AO,
 • odkazy na web vlády www.vlada.cz, Euroskop www.euroskop.cz a Informační centrum vlády www.icv.cz,
 • menu první úrovně obsahující odkazy na úvodní stránky jednotlivých modulů, na helpdesk ODok help.odok.cz a na Úvodní stránku nadřazeného Portálu ODok www.odok.cz, který slouží jako rozcestník mezi Aplikacemi ODok a Helpdeskem ODok,
 • v pravé straně hlavičky se nalézá pole pro vyhledávání na Portále AO (pomocí google search – fulltextové vyhledávání s možností volby některých parametrů) a
 • uživatelský blok, kde je možnost registrace nového uživatele, přihlášení a následná správa uživatelského profilu, případně rešeršního košíku (viz dále – vLegis).

Pod hlavičkou se nachází řádek obsahující drobečkovou navigaci, která usnadňuje uživateli orientaci na Portále AO. Zároveň je tučně označena položka z hlavního menu, kde se uživatel právě nachází.

Patička Portálu AO

Patička Portálu AO obsahuje odkazy na:

 • Mapu serveru – struktura stránek obsažených na Portále AO ve formě odkazů,
 • Kontakty – informace o kontaktech na osoby, které jsou odpovědny za jednotlivé části projektu ODok
 • Přístupnost – prohlášení o přístupnosti
 • Nápovědu – podpůrné materiály k jednotlivým funkcionalitách Portálu AO – nápověda k produkčním systémům eKLEP a eVláda jsou přímo v daných systémech a
 • RSS kanály – odkazuje na stránky s dostupnými RSS kanály na Portále AO, tj. novinky v knihovně KPL a novinky v knihovně zVlády.

Přihlášení na Portál AO

Zapomněli jste heslo?

Své heslo můžete můžete získat na tomto odkazu Zapomenuté heslo.

Založení nového uživatelského účtu

Uživatel, který ještě není na Portále AO zaregistrovaný může registraci provést pomocí příslušného tlačítka v pravé části hlavičky.

Vytvoření nového uživatelského účtu na Portále AO

Nový  uživatel stiskne v pravé části hlavičky tlačítko „Registrace".

Po otevření registračního formuláře vyplní požadované údaje, zaškrtne po přečtení Podmínek používání služeb ODok checkbox pro označení souhlasu, opíše kód z obrázku Captchy a stiskne tlačítko „Registrovat".

Povinná pole pro úspěšnou registraci jsou všechna kromě titulů.

Systém zaregistruje nového uživatele a po úspěšném dokončení registrace se objeví upozornění „Registrace byla úspěšně dokončena". Systém zároveň zašle na uložený email aktivační zprávu. Po přejití na aktivační odkaz systém zobrazí stránku pro dokončení registrace.

Po dokončení aktivace systém potvrdí úspěšně dokončenou registraci a zobrazí se odkaz na přihlášení nově aktivovaného uživatele.

Systém v této fázi rozlišuje mezi rolemi. Pokud uživatel zadal emailovou adresu, jehož doménová část je v seznamu ověřených domén, jsou uživateli automaticky přiřazena odpovídající uživatelská práva.

Možné chyby při registraci:

 • Není vyplněné povinné pole – systém uživatele nezaregistruje a zobrazí upozornění na vyplnění povinných polí,
 • Špatný email – zobrazí se upozornění na nesprávný formát emailu
 • Potvrzení hesla se neshoduje s jeho zadáním – zobrazí se upozornění na nestejná hesla
 • Nezaškrtnutí souhlasu s podmínkami – zobrazí se upozornění, že uživatel musí souhlasit s podmínkami
 • Špatně zadaný kód z obrázku – zobrazí se upozornění, že kontrolní kód je nesprávný
 • Příliš dlouhé jméno či jiná informace v poli – zobrazí se upozornění, že délka je limitována na 100 znaků.
 • Zadané slabé heslo – systém zobrazí upozornění, že minimální délka hesla je 6 znaků a zároveň je požadováno velké, malé písmeno a číslice.

Registrace již existujícího neaktivního účtu

Nový uživatel, který v systému již existuje ale aktivace jeho účtu nebyla potvrzena a z nějakého důvodu již nemá přístup k aktivačnímu emailu zaslaném systémem, musí provést novou registraci. Uživatel vyplní formulář povinnými údaji a do pole "Email" zadá email, který uvedl v původní registraci a poté  stiskne tlačítko "Registrovat".

Systém uživatele následně zaregistruje a zašle mu na kontaktní emailovou adresu nový aktivační email.

Pokud se o registraci pokusí již existující ale aktivní uživatel, systém zobrazí upozornění na již existujícího uživatele a registrace neproběhne ani nebude zaslán aktivační email.

Zaregistrovaný uživatel

Již zaregistrovaný uživatel se může přihlásit vyplněním příslušných polí v pravé části hlavičky. Po přihlášení se uživateli zpřístupní další funkcionality v závislosti na jeho přístupových právech.

Osobní profil

Po přihlášení je možné na stránce Osobní profil prohlížet údaje o uživateli a měnit přístupové heslo, případně deaktivovat celý účet na Portále AO.

Upozornění: nejedná se o deaktivaci přístupu do aplikací eKLEP ani eVláda, pokud je uživatel má!

Na stránku osobního profilu je možné přejit z hlavičky – tlačítko „Osobní profil" v pravé části.

Zapomenuté heslo

Pokud uživatel zapomene své heslo, má možnost získat nové.

Uživatel klikne na odkaz „Zapomenuté heslo" v hlavičce a následně vyplní emailovou adresu, pod kterou je v systému zaregistrován, a opíše kontrolní kód.

Systém zašle uživateli na uvedenou emailovou adresu zprávu s odkazem pro změnu hesla. Uživatel na této stránce zadá a potvrdí nové heslo a opíše kontrolní kód.

Systém heslo změní a umožní uživateli vstup do Portálu AO pod nově uloženým heslem.

Možné chyby při změně zapomenutého hesla:

 • Špatné vyplnění emailové adresy pro zaslání odkazu na změnu zapomenutého hesla (formát) nebo kontrolního kódu – systém upozorní na nesprávný formát emailu, případně na špatný kontrolní kód
 • Špatná emailová adresa (uživatel neexistuje) – systém upozorní na fakt, že adresa neodpovídá žádnému aktivnímu uživateli
 • Nově zadané heslo je slabé – systém upozorní na nevyhovující heslo. Minimální délka hesla je 6 znaků a zároveň je požadováno velké, malé písmeno a číslice.

Změna hesla

Změnu hesla může provést pouze „portálový uživatel", u uživatelů eKLEPu nebo eVlády to nelze učinit přes Portál AO.

Pro změnu hesla se musí „portálový" uživatel přihlásit na Portál AO a zobrazit si Osobní profil. Dole na stránce pod zobrazenými údaji o účtu je  uveden formulář pro změnu hesla s poli Stávající heslo, Nové heslo a Potvrdit heslo. Uživatel zadá požadované informace a stiskne tlačítko "Změnit heslo".

Systém po zadání korektních údajů změní heslo a potvrdí to upozorněním, že uživatelské heslo bylo úspěšně změněno.

Deaktivace účtu

V případě, že uživatel potřebuje zrušit účet, přihlásí se do systému a v Osobním profilu zvolí možnost „Deaktivovat účet".

Upozornění: Pokud provede deaktivaci účtu uživatel, který má přístup i do eKLEPu a eVláda, deaktivuje se pouze jeho přístup do Portálu AO, nikoliv do ostatních systémů!

Systém zobrazí kontrolní okno, jestli si uživatel skutečně přeje deaktivovat uživatelský účet a že po deaktivaci bude automaticky odhlášen ze systému.

Po stisknutí tlačítka „OK" je uživatel odhlášen ze systému.

Uživatel se již nemůže do Portálu AO přihlásit.

Knihovna připravované legislativy (KPL)

KPL zpřístupňuje veřejnosti vládní materiály legislativního a nově i nelegislativního charakteru, které se nacházejí ve schvalovacím procesu, případně byl jejich schvalovací proces ukončen. Zároveň lze prostřednictvím KPL dohledat dokumenty jednání vlády z knihovny zVlády, tj. programy (i dodatky a upozornění k programu), záznamy z jednání vlády a jednotlivá usnesení.

Úvodní stránka KPL

Na úvodní stránce knihovny KPL jsou obsaženy informace o jejím účelu a přímý vstup do knihovny. Uživatel si podle svého zájmu může vybrat,

 • jestli chce vstoupit přímo do knihovny, kde bude moci prohledávat všechny uveřejněné materiály – tlačítko „Vstoupit" nebo odkaz „Vstoupit do knihovny KPL", a nebo
 • jestli je jeho cílem zobrazení pouze nejnovějších materiálů – odkaz „Novinky".

Přímý vstup do knihovny KPL

Po stisknutí tlačítka „Vstoupit" se uživateli zobrazí seznam nejnovějších materiálů a dokumentů obsažených v knihovně KPL, tj. nejnovějších (naposledy změněných) 25 materiálů.

 

Materiály jsou řazeny sestupně dle data aktualizace.

Pokud uživatel chce zobrazit detail daného materiálu, klikne na jeho název a zobrazí se odpovídající stránka.

Pod seznamem novinek z knihovny KPL je uveden odkaz na RSS kanál, který uživateli v případě jeho zájmu umožní tyto novinky odebírat.

 

Vyhledávání v knihovně KPL

Po stisknutí odkazu "Vyhledávání v knihovně KPL" se uživateli zobrazí formulář pro vyhledávání v KPL.

Metadatové vyhledávání

Uživatel ve vyhledávacím formuláři vyplní ta metadatová pole, která potřebuje:

 • Hledaný výraz (text pole)
 • Zdroj (výběr - Materiály nebo Dokumenty vlády)
 • Datum aktualizace (od-do – zobrazení kalendáře).

V případě, že vybral jako zdroj Materiály, zobrazí se mu další formulář s návaznými metadatovými poli

 • typ materiálu (výběr z možností)
 • předkladatel (výběr z možností)
 • čj. OVA (text pole)
 • čj. Předkladatele (text pole)
 • oblast práva (výběr ze seznamu) a
 • klíčová slova.

Následně je možné řadit výsledky podle stáří nalezených materiálů či dokumentů.

Po zadání údajů uživatel stiskne tlačítko „Hledat".

Systém zobrazí seznam výsledků vyhledávání s přímými odkazy na materiály nebo dokumenty. U každého výsledku vyhledávání jsou zobrazena vybraná metadata. U materiálů:

 • typ materiálu
 • předkladatele
 • čj. OVA
 • čj. Předkladatele
 • datum aktualizace a
 • stav.

Fulltextové vyhledávání

Uživatel vyplní pole „Hledaný výraz, případně zvolí způsob řazení výsledků a stiskne tlačítko „Hledat".

Výsledky vyhledávání budou zobrazeny ve stejné formě jako u metadatového prohledávání.

Zobrazení nalezeného materiálu

Uživatel vybere z výsledků vyhledávání požadovaný materiál kliknutím na jeho název.

Systém otevře v nové záložce detail materiálu, ve kterém zobrazuje materiál a související připomínky, vypořádání připomínek a stanoviska LRV (pokud existují).

Uživatel si dále může stáhnout přílohy, a to buď samostatně kliknutím na příslušný odkaz u jednotlivých příloh a nebo naráz ve formátu ZIP – stisknutím tlačítka „Stáhnout přílohy".

Pro přihlášené uživatele: pokud se chce uživatel mít materiál rychle k dispozici i v budoucnu, vloží jej do Rešeršního košíku. Systém o vložení materiálu do Rešeršního košíku uživatele informuje upozorněním v dolní části stránky. Vložení materiálu lze zkontrolovat kliknutím na  Rešeršní košík, který se nachází v pravé části hlavičky stránky – více viz Katalog vLegis.

Pokud je u materiálu uvedeno Datum schůze vlády, existuje propojení na Program jednání vlády. Po kliknutí na příslušný odkaz se uživateli zobrazí související dokumenty z jednání vlády – více viz Knihovna zVlády.

 

zVlády

Knihovna zVlády zobrazuje a umožňuje prohledávat dokumenty jednání vlády.

Úvodní stránka zVlády

Na úvodní stránce knihovny zVlády jsou obsaženy informace o jejím účelu a přímý vstup do knihovny. Uživatel si podle svého zájmu může vybrat,

 • jestli chce vstoupit přímo do knihovny, kde bude moci prohledávat všechny dokumenty jednání vlády – tlačítko „Vstoupit" nebo odkaz „Vstoupit do knihovny zVlády",
 • jestli je jeho cílem zobrazení pouze nejnovějších dokumentů – odkaz „Novinky" nebo
 • jestli chce dokumenty procházet podle jednotlivých jednání vlády

Přímý vstup do knihovny zVlády

 

Po stisknutí tlačítka „vstoupit" na úvodní stránce knihovny zVlády se uživateli zobrazí roky, které knihovna pokrývá, a zároveň seznam termínů jednání vlády, která se uskutečnila v aktuálním roce.

Uživatel vybere požadovaný rok a na levé straně se objeví seznam termínů jednání vlády ve formátu RRRR-MM-DD (Usnesení č. ABC-XYZ), které se během daného roku uskutečnily.

Uživatel vybere jeden termín jednání vlády a systém mu zobrazí detail dokumentů jednání vlády, které s daným termínem souvisí – více viz Zobrazení nalezeného dokumentu.

 

Vyhledávání v knihovně zVlády

Po stisknutí odkazu „Vyhledávání v knihovně zVlády" se uživateli zobrazí formulář pro vyhledávání v zVlády – je identický s vyhledávácím formulářem z knihovny KPL. Pokud uživatel chce prohledávat dokumenty vlády, musí je formuláři zvolit  jako zdroj vyhledávání.

Pokud uživatel vybral zdroj Dokumenty vlády, může dále zvolit typ dokumentu (výběr z možností), v případě usnesení lze zadat přímo jeho číslo.

Systém zobrazí seznam výsledků vyhledávání s přímými odkazy na dokumenty. U každého výsledku vyhledávání jsou zobrazena vybraná metadata:

 • čj. OVA
 • příloha a
 • datum aktualizace.

Zobrazení nalezeného dokumentu

Uživatel vybere z výsledků vyhledávání požadovaný dokument kliknutím na termín příslušného jednání vlády nebo si může dokument přímo stáhnout kliknutím na požadovanou přílohu ve formátu DOC nebo PDF.

Pokud uživatel stisknul odkaz na příslušné jednání vlády, systém otevře detail schůze vlády, respektive dostupné dokumenty – program jednání vlády (případně i dodatek či upozornění), záznam z jednání vlády, projednávané materiály a usnesení.

Jednotlivá usnesení a přílohy usnesení lze stáhnout ve formátu DOC nebo PDF.

U usnesení je odkaz na související projednávaný materiál, jež lze zobrazit kliknutím v nové záložce. U projednávaného materiálu je vždy uvedeno relevantní usnesení. Program a záznam z jednání lze stáhnout ve formátu DOC.

Zobrazení novinek v knihovně zVlády

Po stisknutí odkazu „Novinky" na úvodní stránce knihovny zVlády se uživateli zobrazí seznam nejnovějších 10 dokumentů typu program, dodatek, upozornění a záznam.

Dokumenty jsou řazeny sestupně dle data aktualizace.

U každého dokumentu je zobrazen jeho název a související datum jednání vlády, které je odkazem směřujícím na detail jednání vlády, dále čj. OVA a řádek s přílohou s odkazem na její stažení a údajem o její velikosti.

Pod seznamem novinek z knihovny KPL je uveden odkaz na RSS kanál, který uživateli v případě jeho zájmu umožní tyto novinky odebírat.

 

vLegis

Katalog vládní legislativy vLegis shromažďuje informace ve formě katalogových listů všech veřejně přístupných dokumentů z knihovny KPL, zVlády a informačního systému ISAP.  Přihlášený uživatel může prohledávat všechny dokumenty a spravovat je pomocí rešeršního košíku.

Úvodní stránka vLegis

Na úvodní stránce katalogu vLegis jsou obsaženy informace o jeho účelu a přímý vstup do katalogu.

Po stisknutí tlačítka „Vstoupit" se uživateli zobrazí formulář pro vyhledávání v katalogu.

Vyhledávání ve vLegis

Vyhledávání v katalogu vLegis je metadatové. 

Uživatel ve vstupním formuláři vyplní ta metadatová pole, která potřebuje. Formulář obsahuje 3 přednastavená pole:

 • název
 • autor a
 • klíčové slovo.

Dále může uživatel zvolit zdroj vyhledávání, tj.

 • KPL (tj. včetně katalogu zVlády)
 • ISAP (Informační systém pro aproximaci práva).

Údaje v přednastavených polích pro název, autora, klíčová slova a zdroje vyhledávání může uživatel libovolně kombinovat. Nalevo jsou umístěny logické operátory:

 • a zároveň (omezí množinu výsledků na průnik)
 • nebo (sjednotí dané množiny výsledků)
 • neobsahuje (vyloučí z množiny výsledků).

Po zadání údajů uživatel stiskne tlačítko „Vyhledat".

Systém zobrazí seznam výsledků vyhledávání.

1) Pokud uživatel zadal hodnotu pouze do jednoho pole, systém mu zobrazí X výsledků.

2) Pokud uživatel přidal hodnotu do dalšího pole a použil operátor "a zároveň", systém zobrazil průnik těchto dvou množin výsledků, tj. mělo by být zobrazeno méně, nanejvýš však stejně výsledků vyhledávání. Každý výsledek vyhledávání bude obsahovat oba atributy.

3) Pokud uživatel použil místo operátoru a zároveň operátor "nebo", systém zobrazí více, nejméně však stejně výsledků. Každý výsledek vyhledávání bude obsahovat minimálně 1 ze zadaných atributů.

4) Pokud uživatel použil operátor "neobsahuje", systém zobrazí méně výsledků, nanejvýše však stejně. Žádný výsledek vyhledávání nebude obsahovat druhý zadaný parametr.

U každého výsledku vyhledávání jsou zobrazena vybraná metadata ve formě tabulky:

 • název
 • autor
 • datum publikace
 • zdroj a
 • klíčová slova.

Jednotlivé sloupce lze řadit vzestupně nebo sestupně po kliknutí na název příslušného sloupce v záhlaví tabulky.

Název materiálu slouží jako přechod k detailu výsledku, tj. zobrazení katalogového listu, a to pod seznamem výsledků vyhledávání.

Katalogový list obsahuje tyto údaje:

 • název
 • autor
 • datum publikace
 • popis
 • klíčová slova
 • název zdroje
 • typ záznamu a
 • ID záznamu.

Pod detailem dokumentu jsou 3 funkční tlačítka:

 • „Zobrazit ve zdrojovém katalogu" – systém zobrazí dokument v jeho úplné podobě buď v KPL (potažmo v knihovně zVlády) nebo v ISAP
 • „Vložit do rešeršního košíku" – systém vloží dokument do rešeršního košíku a informuje o tom uživatele upozorněním pod tlačítky
 • „Zobrazit rešeršní košík" – otevře se stránka s rešeršním košíkem, jedná se o stejný odkaz jako v hlavičce stránky.

Rešeršní košík

Uživatel klikne v hlavičce stránky na ikonku košíku nebo na odkaz „Rešeršní košík" (nebo na tlačítko „Zobrazit rešeršní košík" u Detailu materiálu).

Systém zobrazí rešeršní košík.

Pokud je prázdný, systém hlásí „Košík neobsahuje žádné dokumenty".

Pokud obsahuje alespoň jednu položku (uživatel položku o košíku vložil – viz testovací scénáře KPL – 3 a vLegis – 1), systém zobrazí tabulku s materiály.

V záhlaví tabulky jsou uvedena metadata:

 • název
 • autor
 • datum publikace
 • název zdroje a
 • typ záznamu.

Uživatel si může položky v košíku řadit podle jednotlivých sloupců vzestupně nebo sestupně kliknutí na název příslušného sloupce.

U každého materiálu v košíku je v pravé části tabulky tlačítko umožňující zobrazení materiálu ve zdrojovém katalogu. Následně systém zobrazí dokument v jeho úplné podobě buď v KPL (potažmo v knihovně zVlády) nebo v ISAP v nové záložce.

V levé části tabulky je možné daný materiál označit zaškrtnutím. Takto označené dokumenty lze z košíku odstranit tlačítkem „Smazat vybrané". Pokud chce uživatel z košíku odstranit všechny položky, stiskne tlačítko „Vyprázdnit košík". V těchto případech se systém uživatele vždy dotáže, jestli si danou akci opravdu přeje uskutečnit, a to prostřednictvím vyskakovacího okna.

Tlačítko „Exportovat košík" umožňuje košík exportovat do formátu PDF. V novém dokumentu jsou obsaženy informace o tom, že se jedná o rešeršní košík, datum, uživatel a tabulka se všemi materiály z košíku.

eKLEP

Aplikace eKLEP je veřejně nepřístupná. Práci se eKLEPem popisuje uživatelský manuál k tomuto systému.

Úvodní stránka eKLEP

Na úvodní stránce aplikace eKLEP jsou obsaženy informace o jejím účelu a přímý vstup do produkční aplikace.

eVláda

Aplikace eVláda je veřejně nepřístupná. Práci se eVládou popisuje uživatelský manuál k tomuto systému.

Úvodní stránka eVláda

Na úvodní stránce aplikace eVláda jsou obsaženy informace o jejím účelu a přímý vstup do produkční aplikace.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk