Podmínky používání služeb ODok ve vztahu k ochraně osobních údajů (GDPR)

 • Registrací v informačním systému ODok Úřadu vlády České republiky (dále jen "IS ODok") udělujete v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v databázi uživatelů informačního systému IS ODok.
 • Osobní údaje získané budou zpracovávány za účelem zřízení a vedení přístupového účtu a řízení přístupových práv a oprávnění uživatele v IS ODok určenému pro řízení oběhu legislativních a nelegislativních dokumentů v rámci legislativního procesu na úrovni moci výkonné.
 • V IS ODok jsou evidované osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení a adresa elektronické pošty uživatele, organizace, rozsah přístupových práv a oprávnění uživatele v IS ODok.
 • Evidované osobní údaje jsou po přihlášení do IS ODok přístupné uživateli, jehož se týkají, v profilu uživatele, ve kterém může požádat o deaktivaci přístupového účtu.
 • Evidované osobní údaje jsou v IS ODok uloženy po dobu, po kterou má uživatel do informačního systému přístup.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možné kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést v profilu uživatele IS ODok žádostí o deaktivaci přístupového účtu.
 • Správcem a provozovatelem IS ODok je Úřad vlády České republiky.
 • Správcem poskytnutých osobních údajů je Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1, elektronická adresa: posta@vlada.cz, datová schránka ID: trfaa33.
 • Požádat Úřad vlády České republiky o změnu, opravu, výmaz, přístup, přenositelnost nebo omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku proti jejich zpracování je možné prostřednictvím elektronické adresy odok@vlada.cz.
 • Pověřence pro ochranu osobních údajů Úřadu vlády České republiky je možné kontaktovat prostřednictvím elektronické adresy gdpr@vlada.cz.
 • Proti zpracování osobních údajů je možné podat stížnost u dozorného správního úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk