Testovací eKLEP pro veřejnost

Elektronická knihovna připravované legislativy zpřístupňuje veřejnosti dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Veřejnosti je umožněno procházet veškerou existující připravovanou vládní legislativu, která nepodléhá režimu utajení.

V knihovně připravované legislativy jsou v elektronické podobě veřejně dostupné návrhy právních předpisů již od roku 2007.

eKLEP pro veřejnost (VeKLEP) zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Materiály jsou průběžně upravovány příslušnými zaměstnanci státní správy v neveřejném informačním systému eKLEP a jsou v jednotlivých fázích tvorby a schvalování prezentovány veřejnosti knihovnou VeKLEP. Jedná se zejména o následující návrhy legislativních dokumentů:

  • návrhy věcných záměrů zákonů,
  • návrhy zákonů,
  • návrhy vyhlášek,
  • návrhy nařízení vlády.

Veřejnost zde může sledovat životní cyklus jednotlivých materiálů od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí.

Vstoupit do eKLEP pro veřejnost můžete zde:

Vstoupit do KPL

 

Nejnovější materiály v připomínkovém řízení

Vyhledávání ve VeKLEP

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk