Identifikace materiálu
Čj. OVA 165/16 PID ALBSAFPJDXTO
Čj. předkladatele 5012/2016 Datum autorizace 14.11.2016
Popis
Název materiálu Testujeme v listopadu - poprvé
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova chemické látky
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní
Důvod předložení na základě plánů LRV a volebního programu
Popis Protikuřácký zákon
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.12.2016 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 21.11.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.11.2016 – 13.12.2016 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa AVČR , ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAGGCYZKJ.docx 12 kB 9.12.2016
Materiál ma_ALBSAGGCYZKJ.docx 12 kB 9.12.2016
Průvodní dopis pd_ALBSAGGDBFRE.docx 12 kB 9.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk