Identifikace materiálu
Čj. OVA 150/16 PID ALBSAB6GL6VD
Čj. předkladatele návrh zák Datum autorizace 22.6.2016
Popis
Název materiálu návrh zák
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova advokacie
Oblast práva Civilní právo procesní/Advokacie; znalci; tlumočníci; notáři
Důvod předložení d
Popis d
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.6.2016 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 22.6.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 2 ze dne 22.6.2016
Znění PDF
DOC
(61 kB)
(20 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(61 kB)
(20 kB)

Související usnesení

bylo zrušeno následujícím usnesením

č. 16 ze dne 20.10.2016
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAB6GL6VD.doc 20 kB 22.6.2016
Návrh usnesení us_ALBSAB6GL6VD.doc 20 kB 22.6.2016
Předkládací zpráva zp_ALBSAB6GL6VD.doc 20 kB 22.6.2016
Důvodová zpráva zd_ALBSAB6GL6VD.doc 20 kB 22.6.2016
Materiál ma_ALBSAB6GL6VD.doc 20 kB 22.6.2016
Průvodní dopis pd_ALBSAB6GL6VD.doc 20 kB 22.6.2016
Další příloha materiálu mp_ALBSAB6GL6VD.doc 22 kB 22.6.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk