Identifikace materiálu
Čj. OVA 175/16 PID ALBSAFXERX2C
Čj. předkladatele 2211-3/2016 Datum autorizace 22.11.2016
Popis
Název materiálu Test ext. přip. míst - veKLEP
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Evropa a bývalý Sovětský svaz
Oblast práva Evropské právo/Instituce a organizace
Důvod předložení e-learning
Popis e-learning
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.12.2016 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 1.12.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.11.2016 – 23.11.2016 Adresa připomínek
Připomínková místa ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAFZD7RFG.docx 12 kB 24.11.2016
Návrh usnesení us_ALBSAFZD7RFG.docx 12 kB 24.11.2016
Předkládací zpráva zp_ALBSAFZD7RFG.docx 12 kB 24.11.2016
Důvodová zpráva zd_ALBSAFZD7RFG.docx 13 kB 24.11.2016
Materiál ma_ALBSAFZD7RFG.docx 13 kB 24.11.2016
Průvodní dopis pd_ALBSAFZD7RFG.docx 12 kB 24.11.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk