Identifikace materiálu
Čj. OVA 174/16 PID ALBSAFZF6U39
Čj. předkladatele 2411-1/2016 Datum autorizace 24.11.2016
Popis
Název materiálu Test připomínek - vkládání v PŘxxxx
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova archivnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní
Důvod předložení e-learning
Popis e-learning
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.12.2016 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 1.12.2016 Číslo Sněmovního tisku 5 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.11.2016 – 25.11.2016 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MSP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAG8DSGSP.docx 12 kB 1.12.2016
Návrh usnesení us_ALBSAG8DSGSP.docx 12 kB 1.12.2016
Příloha návrhu usnesení up_ALBSAG8DSGSP.docx 12 kB 1.12.2016
Předkládací zpráva zp_ALBSAG8DSGSP.docx 12 kB 1.12.2016
Materiál ma_ALBSAG8DSGSP.docx 13 kB 1.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk