Identifikace materiálu
Čj. OVA 368/18 PID ALBSB6XGQC6S
Čj. předkladatele 2811-2/2018 Datum autorizace 28.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o skořici - TEST
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova administrativa
Oblast práva Civilní právo procesní/Rozhodčí řízení
Důvod předložení TEST
Popis TEST
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.11.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 28.11.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB6XGQC6S.docx 12 kB 28.11.2018
Návrh usnesení us_ALBSB6XGQC6S.docx 12 kB 28.11.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSB6XGQC6S.docx 12 kB 28.11.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSB6XGQC6S.docx 13 kB 28.11.2018
Materiál ma_ALBSB6XGQC6S.docx 13 kB 28.11.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB6XGQC6S.docx 12 kB 28.11.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk