Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBG6EPLG5
Čj. předkladatele 1909-1/2019 Datum autorizace 19.9.2019
Popis
Název materiálu Zákon o čaji
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova advokacie
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní
Důvod předložení TEST
Popis TEST
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.1.2020 Stav materiálu 3SP - ke spolupodpisu
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.9.2019 – 26.9.2019 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa MSP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBKVHB3DX.docx 12 kB 16.1.2020
Návrh usnesení us_ALBSBKVHB3DX.docx 12 kB 16.1.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBKVHB3DX.docx 12 kB 16.1.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBKVHB3DX.docx 13 kB 16.1.2020
Materiál ma_ALBSBKVHB3DX.docx 13 kB 16.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBKVHB3DX.docx 12 kB 16.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk