Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBRCH6B7H
Čj. předkladatele test storna stanoviska předsedy LRV Datum autorizace 9.7.2020
Popis
Název materiálu test storna stanoviska předsedy LRV
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova advokacie
Oblast práva Civilní právo procesní/Rozhodčí řízení
Důvod předložení ff
Popis fff
Poznámky ff
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.8.2020 Stav materiálu 6 - přijato ÚV ke zpracování
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.7.2020 – 10.7.2020 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBSTAQXAG.doc 22 kB 25.8.2020
Návrh usnesení us_KORNBSTAQXAG.docx 55964 kB 25.8.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBSTAQXAG.doc 24 kB 25.8.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBSTAQXAG.doc 20 kB 25.8.2020
Materiál ma_KORNBSTAQXAG.doc 20 kB 25.8.2020
Průvodní dopis pd_KORNBSTAQXAG.doc 22 kB 25.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk