Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSC7WC3Q4C
Čj. předkladatele r657656 Datum autorizace 18.10.2021
Popis
Název materiálu nnv bez př
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení ewrwer
Popis erwerw
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.10.2021 Stav materiálu 6 - přijato ÚV ke zpracování
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSC7WC3Q4C.docx 13 kB 18.10.2021
Návrh usnesení us_ALBSC7WC3Q4C.doc 103 kB 18.10.2021
Předkládací zpráva zp_ALBSC7WC3Q4C.doc 276 kB 18.10.2021
Důvodová zpráva zd_ALBSC7WC3Q4C.doc 51 kB 18.10.2021
Materiál ma_ALBSC7WC3Q4C.doc 96 kB 18.10.2021
Průvodní dopis pd_ALBSC7WC3Q4C.docx 32 kB 18.10.2021

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk