Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSC9JJXQ33
Čj. předkladatele r798789798 Datum autorizace 9.12.2021
Popis
Název materiálu nmon o houbičce
Typ materiálu Nelegislativní materiál ovlivňující normotvorbu Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení rtertertert
Popis rtertert
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.12.2021 Stav materiálu 6 - přijato ÚV ke zpracování
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.12.2021 – 23.12.2021 Adresa připomínek
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSC9JJYQL6.doc 96 kB 9.12.2021
Přehled dopadů pdo_ALBSC9JJYQL6.doc 91 kB 9.12.2021
Průvodní dopis pd_ALBSC9JJYQL6.doc 51 kB 9.12.2021

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk