Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSC9TCWBIE
Čj. předkladatele 4554 Datum autorizace 18.12.2021
Popis
Název materiálu pokus SEZ
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova armáda; Amerika – Severní
Oblast práva Evropské právo/Primární evropské právo
Důvod předložení dfsaa
Popis dfsf
Poznámky fdsafafafa
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2022 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.12.2021 – 17.1.2022 Adresa připomínek
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSC9TCWBIE.docx 12 kB 18.12.2021
Návrh usnesení us_ALBSC9TCWBIE.docx 12 kB 18.12.2021
Příloha návrhu usnesení up_ALBSC9TCWBIE.docx 12 kB 18.12.2021
Předkládací zpráva zp_ALBSC9TCWBIE.docx 12 kB 18.12.2021
Důvodová zpráva zd_ALBSC9TCWBIE.doc 20 kB 18.12.2021
Materiál ma_ALBSC9TCWBIE.docx 12 kB 18.12.2021
Průvodní dopis pd_ALBSC9TCWBIE.docx 12 kB 18.12.2021

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk