Identifikace materiálu
Čj. OVA 461/10 PID KORN82LGWQWR
Čj. předkladatele 482/10/04200/01000 Datum autorizace 17.2.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.“
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova občanské právo
Oblast práva
Důvod předložení Předkládá se v souladu s usnesením vlády ze dne 21. 12. 2009 č. 1567.
Popis Předkládaný návrh je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.4.2017 Stav materiálu PE - zaevidováno KPR
Datum schůze vlády 10.11.2010 Číslo Sněmovního tisku 184 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.2.2010 – 16.3.2010 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , ČSÚ , HKČR , KLP , KME , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , OVL+LRV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Návrh usnesení us_rack8bggcvoh.doc 38 kB 23.11.2010
Důvodová zpráva zd_rack8bggcvoh.doc 83 kB 23.11.2010
Materiál ma_rack8bggcvoh.doc 111 kB 23.11.2010
Průvodní dopis pd_rack8bggcvoh.doc 22 kB 23.11.2010
Další příloha materiálu mp_rack8bggcvoh.zip 143 kB 23.11.2010

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk