Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORN99EHL7JP
Čj. předkladatele 2254/2013 Datum autorizace 8.7.2013
Popis
Název materiálu MP - zákon o financích 2
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Amerika – Jižní a Střední
Oblast práva
Důvod předložení sdf
Popis ds
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.7.2013 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN99EHL7JP.doc 881 kB 8.7.2013
Návrh usnesení us_KORN99EHL7JP.doc 30 kB 8.7.2013
Předkládací zpráva zp_KORN99EHL7JP.docx 11 kB 8.7.2013
Důvodová zpráva zd_KORN99EHL7JP.docx 13 kB 8.7.2013
Materiál ma_KORN99EHL7JP.doc 22 kB 8.7.2013
Průvodní dopis pd_KORN99EHL7JP.docx 12 kB 8.7.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk