Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORN9H4EN6SR
Čj. předkladatele 2835 Datum autorizace 11.3.2014
Popis
Název materiálu Markétčin materiál o školení
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova advokacie
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení schválení a připomínkování
Popis školení a právo
Poznámky schválení a připomínkování
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.3.2014 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.3.2014 – 30.5.2014 Adresa připomínek
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9H4EN6SR.doc 20 kB 11.3.2014
Důvodová zpráva zd_KORN9H4EN6SR.doc 20 kB 11.3.2014
Materiál ma_KORN9H4EN6SR.doc 20 kB 11.3.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9H4EN6SR.doc 20 kB 11.3.2014
Průvodní dopis pd_KORN9H4EN6SR.doc 20 kB 11.3.2014
Další příloha materiálu mp_KORN9H4EN6SR.doc 20 kB 11.3.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk