Identifikace materiálu
Čj. OVA 77/14 PID KORN9J8ED2FJ
Čj. předkladatele tz pj 1 Datum autorizace 16.4.2014
Popis
Název materiálu tz pj 1
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Afrika
Oblast práva Civilní právo procesní/Soudy a soudci
Důvod předložení tz pj 1
Popis tz pj 1
Poznámky tz pj 1
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.4.2014 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 24.4.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 24 ze dne 24.4.2014
Znění PDF
DOC
(28 kB)
(42 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9J8ED2FJ.doc 31 kB 16.4.2014
Návrh usnesení us_KORN9J8ED2FJ.doc 20 kB 16.4.2014
Předkládací zpráva zp_KORN9J8ED2FJ.doc 176 kB 16.4.2014
Důvodová zpráva zd_KORN9J8ED2FJ.doc 20 kB 16.4.2014
Materiál ma_KORN9J8ED2FJ.doc 43 kB 16.4.2014
Průvodní dopis pd_KORN9J8ED2FJ.doc 176 kB 16.4.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk