Identifikace materiálu
Čj. OVA 85/14 PID KORN9K9BQFSV
Čj. předkladatele hh Datum autorizace 19.5.2014
Popis
Název materiálu hh
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova advokacie
Oblast práva Civilní právo procesní/Soudy a soudci
Důvod předložení hhhh
Popis hh
Poznámky hh
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.7.2014 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 15.7.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9K9BQFSV.doc 24 kB 19.5.2014
Návrh usnesení us_KORN9K9BQFSV.doc 24 kB 19.5.2014
Předkládací zpráva zp_KORN9K9BQFSV.doc 24 kB 19.5.2014
Důvodová zpráva zd_KORN9K9BQFSV.doc 24 kB 19.5.2014
Materiál ma_KORN9K9BQFSV.doc 24 kB 19.5.2014
Průvodní dopis pd_KORN9K9BQFSV.doc 24 kB 19.5.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk