Identifikace materiálu
Čj. OVA 87/14 PID KORN9K9G552H
Čj. předkladatele gg Datum autorizace 19.5.2014
Popis
Název materiálu gg
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova arbitrážní řízení
Oblast práva Evropské právo/Primární evropské právo
Důvod předložení g
Popis g
Poznámky g
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2014 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 28.5.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 32 ze dne 27.5.2014
Znění PDF
DOC
(17 kB)
(20 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9K9G552H.doc 20 kB 19.5.2014
Návrh usnesení us_KORN9K9G552H.doc 20 kB 19.5.2014
Předkládací zpráva zp_KORN9K9G552H.doc 20 kB 19.5.2014
Důvodová zpráva zd_KORN9K9G552H.doc 20 kB 19.5.2014
Materiál ma_KORN9K9G552H.doc 20 kB 19.5.2014
Průvodní dopis pd_KORN9K9G552H.doc 20 kB 19.5.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk