Identifikace materiálu
Čj. OVA 156/14 PID KORN9RQEL89Y
Čj. předkladatele r456576 Datum autorizace 12.12.2014
Popis
Název materiálu PNZ - test stavů
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova advokacie
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní
Důvod předložení hkjhkjh
Popis hkjhkjh
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.4.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 12.12.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9RQEL89Y.doc 14 kB 12.12.2014
Návrh usnesení us_KORN9RQEL89Y.docx 17 kB 12.12.2014
Příloha návrhu usnesení up_KORN9RQEL89Y.doc 52 kB 12.12.2014
Předkládací zpráva zp_KORN9RQEL89Y.docx 13 kB 12.12.2014
Materiál ma_KORN9RQEL89Y.doc 12 kB 12.12.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk