Identifikace materiálu
Čj. OVA 138/16 PID KORNAAJDMH5Y
Čj. předkladatele jjj Datum autorizace 2.6.2016
Popis
Název materiálu jjj
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Austrálie – Oceánie
Oblast práva Finanční právo/Celní právo
Důvod předložení g
Popis g
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.6.2016 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 3.6.2016 Číslo Sněmovního tisku 154 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAAJDMH5Y.doc 20 kB 2.6.2016
Návrh usnesení us_KORNAAJDMH5Y.doc 20 kB 2.6.2016
Příloha návrhu usnesení up_KORNAAJDMH5Y.doc 20 kB 2.6.2016
Předkládací zpráva zp_KORNAAJDMH5Y.pdf 20 kB 2.6.2016
Materiál ma_KORNAAJDMH5Y.zip 111 kB 2.6.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk