Identifikace materiálu
Čj. OVA 142/16 PID KORNAAVE9X0U
Čj. předkladatele 543 Datum autorizace 13.6.2016
Popis
Název materiálu NV M1
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Amerika – Jižní a Střední
Oblast práva Evropské právo/Primární evropské právo
Důvod předložení sdf
Popis xc
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.9.2016 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 25.7.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 8 ze dne 25.7.2016
Znění PDF
DOC
(59 kB)
(24 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAAVE9X0U.doc 20 kB 13.6.2016
Návrh usnesení us_KORNAAVE9X0U.doc 20 kB 13.6.2016
Předkládací zpráva zp_KORNAAVE9X0U.doc 20 kB 13.6.2016
Důvodová zpráva zd_KORNAAVE9X0U.doc 20 kB 13.6.2016
Materiál ma_KORNAAVE9X0U.doc 20 kB 13.6.2016
Průvodní dopis pd_KORNAAVE9X0U.doc 20 kB 13.6.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk