Identifikace materiálu
Čj. OVA 161/16 PID KORNAEHATMH3
Čj. předkladatele 12471 Datum autorizace 7.10.2016
Popis
Název materiálu NV vl unmz
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Amerika – Jižní a Střední
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení REWR
Popis deARE
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.10.2016 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 19 ze dne 20.10.2016
Znění PDF
(20 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAEHATMH3.doc 20 kB 7.10.2016
Návrh usnesení us_KORNAEHATMH3.doc 20 kB 7.10.2016
Předkládací zpráva zp_KORNAEHATMH3.doc 20 kB 7.10.2016
Důvodová zpráva zd_KORNAEHATMH3.doc 20 kB 7.10.2016
Materiál ma_KORNAEHATMH3.doc 20 kB 7.10.2016
Průvodní dopis pd_KORNAEHATMH3.doc 20 kB 7.10.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk