Identifikace materiálu
Čj. OVA 340/18 PID KORNAXWHA2ED
Čj. předkladatele 170418 Datum autorizace 17.4.2018
Popis
Název materiálu Test - Den Země 19
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova komunitární právo
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Vodní právo
Důvod předložení test
Popis test
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.5.2018 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 17.5.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAXWHA2ED.doc 22 kB 17.4.2018
Návrh usnesení us_KORNAXWHA2ED.doc 22 kB 17.4.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAXWHA2ED.doc 22 kB 17.4.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAXWHA2ED.doc 22 kB 17.4.2018
Materiál ma_KORNAXWHA2ED.doc 22 kB 17.4.2018
Průvodní dopis pd_KORNAXWHA2ED.doc 22 kB 17.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk