Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBEZAMJ5R
Čj. předkladatele 454 Datum autorizace 13.8.2019
Popis
Název materiálu SNZ
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova arbitrážní řízení
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení rttttr
Popis trt
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.8.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 474 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.8.2019 – 24.8.2019 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNBEZAMJ5R.doc 20 kB 13.8.2019
Obálka ob_KORNBEZAMJ5R.doc 20 kB 13.8.2019
Návrh usnesení us_KORNBEZAMJ5R.doc 20 kB 13.8.2019
Materiál ma_KORNBEZAMJ5R.doc 20 kB 13.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk