Identifikace materiálu
Čj. OVA 24/19 PID KORNBG7E88RS
Čj. předkladatele 252 Datum autorizace 20.9.2019
Popis
Název materiálu NV 2 barevné
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Amerika – Jižní a Střední
Oblast práva Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz
Důvod předložení fsd
Popis df
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.12.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.9.2019 – 11.10.2019 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBG7E9DJ7.docx 12 kB 20.9.2019
Návrh usnesení us_KORNBG7EF28O.doc 20 kB 20.9.2019
Příloha návrhu usnesení up_KORNBG7E9DJ7.docx 12 kB 20.9.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBG7E9DJ7.docx 12 kB 20.9.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBG7E9DJ7.docx 12 kB 20.9.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBG7E9DJ7.docx 12 kB 20.9.2019
Materiál ma_KORNBG7E9DJ7.docx 12 kB 20.9.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBG7EF28O.doc 20 kB 20.9.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBG7E9DJ7.doc 20 kB 20.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBG7E9DJ7.docx 12 kB 20.9.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBG7E9DJ7.doc 20 kB 20.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk