Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBLQC6QWE
Čj. předkladatele 453 Datum autorizace 12.2.2020
Popis
Název materiálu NV bez mpr bez cont
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova armáda
Oblast práva Civilní právo procesní/Exekuce a výkon rozhodnutí
Důvod předložení fsg
Popis gfd
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.2.2020 Stav materiálu 4 - odmítnuta verze pro jednání vlády
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBLQC6QWE.doc 20 kB 12.2.2020
Návrh usnesení us_KORNBLQC6QWE.doc 20 kB 12.2.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBLQC6QWE.doc 20 kB 12.2.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBLQC6QWE.doc 20 kB 12.2.2020
Materiál ma_KORNBLQC6QWE.doc 20 kB 12.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLQC6QWE.doc 20 kB 12.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk