Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBPJBZDCY
Čj. předkladatele 456 Datum autorizace 12.5.2020
Popis
Název materiálu zákon1
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení fds
Popis fds
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.6.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.5.2020 – 9.6.2020 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPJBZDCY.doc 20 kB 12.5.2020
Návrh usnesení us_KORNBPJBZDCY.doc 20 kB 12.5.2020
Příloha návrhu usnesení up_KORNBPJBZDCY.doc 20 kB 12.5.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBPJBZDCY.doc 20 kB 12.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBPJBZDCY.docx 12 kB 12.5.2020
Materiál ma_KORNBPJBZDCY.doc 20 kB 12.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPJBZDCY.doc 20 kB 12.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk