Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBPJFBJLT
Čj. předkladatele 56 Datum autorizace 12.5.2020
Popis
Název materiálu zákon MZ
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení gfs
Popis ffg
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.6.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.5.2020 – 9.6.2020 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPJFBJLT.doc 20 kB 12.5.2020
Návrh usnesení us_KORNBPJFBJLT.doc 20 kB 12.5.2020
Příloha návrhu usnesení up_KORNBPJFBJLT.doc 20 kB 12.5.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBPJFBJLT.doc 20 kB 12.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBPJFBJLT.doc 20 kB 12.5.2020
Materiál ma_KORNBPJFBJLT.doc 20 kB 12.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPJFBJLT.doc 20 kB 12.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk