Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBPJHXXMB
Čj. předkladatele 4574 Datum autorizace 12.5.2020
Popis
Název materiálu poslanecká pS
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení fdsa
Popis fdas
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.6.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 564 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.5.2020 – 7.6.2020 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNBPJHXXMB.doc 20 kB 12.5.2020
Obálka ob_KORNBPJHXXMB.doc 20 kB 12.5.2020
Návrh usnesení us_KORNBPJHXXMB.doc 20 kB 12.5.2020
Příloha návrhu usnesení up_KORNBPJHXXMB.doc 20 kB 12.5.2020
Materiál ma_KORNBPJHXXMB.doc 20 kB 12.5.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBPJHXXMB.doc 20 kB 12.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk