Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBPKFZMLW
Čj. předkladatele 54654 Datum autorizace 13.5.2020
Popis
Název materiálu vyhláška MPR
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení rqe
Popis redq
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.5.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.5.2020 – 3.6.2020 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPKFZMLW.docx 12 kB 13.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBPKFZMLW.docx 12 kB 13.5.2020
Materiál ma_KORNBPKFZMLW.docx 12 kB 13.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPKFZMLW.docx 12 kB 13.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk