Identifikace materiálu
Čj. OVA 59/20 PID KORNBT2CG746
Čj. předkladatele 456 Datum autorizace 1.9.2020
Popis
Název materiálu NV 2020
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení fds
Popis fd
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.9.2020 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 18.9.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBT2CG746.doc 20 kB 1.9.2020
Návrh usnesení us_KORNBT2CG746.doc 20 kB 1.9.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBT2CG746.doc 20 kB 1.9.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBT2CG746.doc 20 kB 1.9.2020
Materiál ma_KORNBT2CG746.doc 20 kB 1.9.2020
Průvodní dopis pd_KORNBT2CG746.doc 20 kB 1.9.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk