Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBZXM7MG6
Čj. předkladatele 4644654 Datum autorizace 10.4.2021
Popis
Název materiálu VZ nový mat spojení s výjimkou
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení gfds
Popis gf
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.10.2021 Stav materiálu UZ - Připomínkové řízení proběhne znova (rozsáhlé změny)
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.4.2021 – 30.4.2021 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa KOM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBZXM7MG6.doc 20 kB 10.4.2021
Návrh usnesení us_KORNBZXM7MG6.doc 20 kB 10.4.2021
Příloha návrhu usnesení up_KORNBZXM7MG6.doc 20 kB 10.4.2021
Předkládací zpráva zp_KORNBZXM7MG6.doc 20 kB 10.4.2021
Materiál ma_KORNBZXM7MG6.doc 20 kB 10.4.2021
Průvodní dopis pd_KORNBZXM7MG6.doc 20 kB 10.4.2021

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk