Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNC2YGWSTU
Čj. předkladatele fdgf Datum autorizace 13.5.2021
Popis
Název materiálu pokus
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení dsad
Popis Cílem návrhu zákona je změna přístupu, jakým je v České republice zajišťována ochrana zájmu dětí, které mohou být negativně dotčeny rozpadem vztahu svých rodičů. Návrh zákona snižuje ingerenci státu do rodinných záležitostí a podporuje vlastní odpovědnost rodičů za záležitosti jejich dítěte. Za tímto účelem se navrhuje zejména umožnit uzavírat dohody o poměrech nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu bez nutnosti jejich schválení opatrovnickým soudem dítěte, nastavit soudní poplatky tak, aby podporovaly smírné a rychlé způsoby řešení záležitostí dítěte, přijmout opatření směřující k prevenci podávání opakovaných šikanózních návrhů na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé a umožnit postoupení pohledávky na výživné jako rychlé cesty k prostředkům na výživu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.6.2021 Stav materiálu UZ - Připomínkové řízení proběhne znova (rozsáhlé změny)
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 142 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.5.2021 – 21.5.2021 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV , ZPM
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNC2YGWSTU.doc 20 kB 13.5.2021
Obálka ob_KORNC2YGWSTU.doc 20 kB 13.5.2021
Návrh usnesení us_KORNC2YGWSTU.doc 20 kB 13.5.2021
Materiál ma_KORNC2YGWSTU.doc 20 kB 13.5.2021

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk