Identifikace materiálu
Čj. OVA 4/21 PID KORNC388M3RZ
Čj. předkladatele 545 Datum autorizace 21.5.2021
Popis
Název materiálu NV
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení gf
Popis gdfg
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.5.2021 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNC388M3RZ.doc 20 kB 21.5.2021
Návrh usnesení us_KORNC388M3RZ.doc 20 kB 21.5.2021
Předkládací zpráva zp_KORNC388M3RZ.doc 20 kB 21.5.2021
Důvodová zpráva zd_KORNC388M3RZ.doc 20 kB 21.5.2021
Materiál ma_KORNC388M3RZ.doc 20 kB 21.5.2021
Průvodní dopis pd_KORNC388M3RZ.doc 20 kB 21.5.2021

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk