Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNC75KHJFN
Čj. předkladatele 2309/2021-2 Datum autorizace 23.9.2021
Popis
Název materiálu TEST naříz
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení TEST
Popis TEST
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.9.2021 Stav materiálu 6 - přijato ÚV ke zpracování
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNC75KHJFN.docx 12 kB 23.9.2021
Návrh usnesení us_KORNC75KHJFN.docx 12 kB 23.9.2021
Předkládací zpráva zp_KORNC75KHJFN.docx 12 kB 23.9.2021
Důvodová zpráva zd_KORNC75KHJFN.docx 12 kB 23.9.2021
Materiál ma_KORNC75KHJFN.docx 12 kB 23.9.2021
Průvodní dopis pd_KORNC75KHJFN.docx 12 kB 23.9.2021

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk