Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNC7SKCB4T
Čj. předkladatele 12456 Datum autorizace 14.10.2021
Popis
Název materiálu 464645
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení asdas
Popis asda
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.11.2021 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.10.2021 – 12.11.2021 Adresa připomínek
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNC7SKCB4T.pdf 200 kB 14.10.2021
Návrh usnesení us_KORNC7SKCB4T.pdf 200 kB 14.10.2021
Předkládací zpráva zp_KORNC7SKCB4T.doc 24 kB 14.10.2021
Důvodová zpráva zd_KORNC7SKCB4T.doc 24 kB 14.10.2021
Materiál ma_KORNC7SKCB4T.doc 24 kB 14.10.2021
Průvodní dopis pd_KORNC7SKCB4T.pdf 200 kB 14.10.2021

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk